Unvollendet

Spornhau


Historický místopis Moravy a Slezska, sv. IV, s. 99n.:

713 m.n.m., něm. Spornhau, česky do 1918 Spornava

částí obce je osada Petříkov (1850 samostatná obec, PEterswald), od 1960 obec Ramzová.

Středně velká, dříve německá obec s českou menšinou

1869 137 domů a 860 obyv.

1930 176 domů a 708 obyv., čes. 51 a 656 něm.

zemědělská horská obec 

v Petříkově těžba pyritu a tuhy, výroba zinkových barev (ve 2. pol. 19. stol. jediná v Rakousku-Uhersku), elektrárna, pila a výrobna kartáčů

v Ostružné výroba šindelů, pila, mlýny, výr. sýrů

kat. fara s kostelem sv. Tří králů

Povídání o císaři Josefovi (kostel sv. Tří králů): II.Historické toulky Šumperskem II. Pavel Ševčík – Veduta, Štíty 2017, s. 74–76.


Autoren

Unvollendet
Franz Josef Warmbrunn

Geburtsdaten
03.06.1899
Spornhau

Sterbedaten
25.05.1967