Otakar Hostinský


Unvollendet
Geburtsdaten
02.01.1847
Martinowes
Sterbedaten
19.01.1910
Prag

Verbindungen
Leoš Janáček
Václav Novotný

Werke

Jahr der Publikation
Richard Wagner 1871
Das Musikalisch-Schöne und das Gesammtkunstwerk vom Standpunkte der formalen Aesthetik 1877
O nejstarších stopách umění evropského 1877
Něco o vlašském divadle 1877
Italská krajina 1877
Šest rozprav z oboru krasovědy a dějin umění 1877
O prvotinách umění hudebního 1878
Původní novinky české zpěvohry 1878
Die Lehre von den musikalischen Klängen 1879
Krištof Vilibald Gluck 1879
Proti některým předsudkům o umění starověkém 1879
Mezinárodní umělecká výstava v Mnichově 1879
O nynejším stavu a směru české hudby 1880
Římské procházky 1880
O významu praktických ideí Herbartových pro všeobecnou esthetiku 1881
Epos a drama 1881
Slovo o našem národním divadle 1883
Messinská nevěsta 1884
Popelka 1884
Divadelní představení v starých Athenách 1884
František Škroup 1885
Hektor Berlioz 1885
O hudbě starých Řeků 1885
Stručný přehled dějin hudby 1886
O české deklamaci hudební 1886
O tvaru a výzdobě výrobků průmyslových 1888
O realismu uměleckém 1890
Herbarts ästhetik in ihren grundlegenden teilen quellenmässig dargestellt und erläutert 1891
36 nápěvů světských písní českého lidu z XVI. století 1892
Čtyři rozpravy 1894
Lidová píseň, hudba, tanec 1895
Jan Blahoslav a Jan Josquin 1896
O naší světské písni lidové 1896
Úvahy o některých českých písních lidových 1896
O prosodii a rhythmice českých písní lidových 1897
Umělecký ruch v národě českém za posledních padesáti let 1899
Hudba v Čechách 1900
O esthetice experimentální 1900
Bedřich Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu 1901
O socialisaci umění 1902
Josef Durdík 1903
Fotografie a malířství 1905
Česká světská píseň lidová 1906
Ke dni Mozartovu 1906
Umění a společnost 1907
Antonín Dvořák ve vývoji naší dramatické hudby 1908
Vzpomínky na Fibicha 1909
Česká hudba 1864-1904 1909
Ze života p. Felixe Vorlíčka 1910
Co jest malebné? 1922
Památníček Smetanových oslav 1944 1944
O hudbě 1961
Studie a kritiky 1974

Forschungsliteratur

Horák, Jiří/Zich, Otakar: Význam Otakara Hostinského pro theorii lidové písně české. In: Kraus, A./Polívka, J./Tille, V. (Hgg): Národopisný věstník českoslovanský. Společnost Národopisného musea českoslovanského, Praha 1910. S. 97-107.
Stecker, Karel: Otakar Hostinský a jeho význam ve tvorbě Bedřicha Smetany. Přednáška o slavnostním shromáždění České Akademie dne 4. prosince 1910. F. A. Urbánek, Praha 1912.
Nejedlý, Zdeněk: Otakara Hostinského esthetika I. Jan Laichter, Praha 1921.
Novák, Mirko: Otakar Hostinský. In: Novák, Mirko (Hg.): Česká estetika. Fr. Borový, Praha 1941. S. 96-125.
Novák, Mirko: Vývoj estetické problematiky ve škole Hostinského. In: Novák, Mirko (Hg.): Česká estetika. Fr. Borový, Praha 1941. S. 126-149.
Racek, Jan: Otakar Hostinský, tvůrce a zakladatel české hudební vědy. In: Plavec, J. (Hg.): Musikologie. Svaz československých skladatelů, Praha 1949. S. 38-71.
Sádecký, Zdeněk: O některých otázkách estetiky O. Hostinského. Svaz československých skladatelů, Praha 1956.
Zumr, Josef: Theoretické základy Hostinského estetiky. In: Filosofický časopis. Československá akademie věd, Praha 1958. S. 301-314.
Strejc, Zdeněk: Otakar Hostinský a sociologie umění. In: Mužík, F. (Hg.): Hudební věda. Ústav teorie a dějin umění, Praha 1973. S. 26-40.
Jůzl, Miloš: Vzájemný vztah Zdeňka Nejedlého a Otakara Hostinského. In: Vaněček, V. (Hg.): Acta Universitatis Carolinae. Univerzita Karlova, Praha 1980. S. 99-114.
Jůzl, Miloš: Otakar Hostinský. Melantrich, Praha 1980.
Jůzl, Miloš (ed.): Otakar Hostinský o divadle. Divadelní ústav, Praha 1981.
Pečman, Rudolf (ed.): Pocta Otakaru Hostinskému. Česká hudební společnost, Brno 1982.
Jůzl, Miloš: Hostinského pojetí estetiky a filozofie dějin umění. Univerzita Karlova, Praha 1985.
Schneiderová, Hana: Otakar Hostinský a jeho odkaz pedagogice. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1986.