Klemens Maria Hofbauer


Unvollendet
Geburtsdaten
26.12.1751
Taßwitz
Sterbedaten
15.03.1820
Wien

Verbindungen
Joseph Karl Benedikt Eichendorff, von
Clemens Brentano
Friedrich Schlegel

Forschungsliteratur

Blaťák, František: Sv. Klement Maria Hofbauer, kněz kongregace nejsv. Vykupitele. Krátký životopis. V. Kotrba, Praha 1909.
Štulc, Václav: Klement Maria Hofbauer. Životopisní nástin. Bedř. Rohlíček, Praha 1859.
Auer, Vilém: Obrázkový život svatých pro školu a dům s obrazem, životopisem světcovým, poučením a modlitbou na každý den v roce. F. Ehrmann, Brno 1897.
Vojáček, Josef Methoděj: Papež Pius X. V. Kotrba, Praha 1909.
Holý, Jan: Část pastorační. Válečný patron sv. Klement Hofbauer (Dvořák) a jeho odkaz kazatelům. In: Vaněček, František (Hgg.): Rádce duchovní. Časopis kněžstva česko-slovanského. V. Kotrba, Praha 1916. S. 47-50.
Kubalík, Josef: Apoštol Varšavy a Vídně. In: Kadlec, Jaroslav (Hgg.): Bohemia sancta. Životopisy českých světců a přátel Božích. Ústřední cirkevní nakladatelství, Praha 1989. S. 250-257.
R. J.: Rozmanitosti. In: Skácel, Josef (Hgg.): Museum. Časopis bohoslovců českoslovanských. Růže Sušilova, Brno 1910. S. 52-53.
Škrdle, Tomáš: Paběrky z novin a veřejného života. In: Škrdle, Tomáš (Hgg.): Vlasť. Časopis pro poučení a zábavu. Družstvo Vlasť, Praha 1909. S. 669.
Vondruška, Isidor: Životopisy svatých v pořadí dějin dirkevních. část 4. Ladislav Kuncíř, Praha 1931. S. 243-254.
Miklík, Josef: Dějiny Misionární knížky. In: Vychodil, Pavel (Hgg.): Hlídka. Papežská knohtiskárna benediktinů rajhradských, Brno 1932. S. 333-337.
[Anonym]: Feuilleton. Blahoslavený Klement Maria Hofbauer, generální vikář kongregace Redemptoristů. In: Eichler, Bohumil (Hgg.): Čech. Politický týdenník katolický. Antonín Schmitt, Praha 1888. S. 2-3.
Kubíčková, Jana/Filip, Aleš: Dva filiální kostely komárovské farnosti. Konfesně národnostní příběh z brněnského din de siécle. In: Novák, František (Hgg.): Brno v minulosti a dnes. Sborník příspevků k dějinám a výstavbě Brna. Krajské nakladatelství, Brno 2005. S. 277-298.
Zlámal, Bohumil: Příručka českých cirkevních dějin V. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2008. S. 394-398.
Piťha, Petr: Čechy a jejich svatí. AVED, Praha 1992. S. 141-162.
Schikora, Rudolf: Naše světla. Čtení ze životů svatých. Exerciční dům, Frýdek 1947. S. 181-185.
Fiala, Václav: Vídeň. Literární toulky dunajskou metropolí. ASPI, Praha 2004. S. 40-41.
Purm, Augustin: Putování za hlasem božím. Svatý Klement Maria Hofbauer. Ústřední církevní nakladatelství, Praha 1989.
Haringer, Michael: Život ctihodného sluhy Božího Klementa Marie Hofbauera (Dvořáka), generálního vikáře a předního rozšiřovatele kongregace nejsvětejšího Vykupitele. Nákl. Děd. sv. Cyrilla a Methoda, Brno 1882. (Přel. Jan Dobrý)
Koudelka, Josef: Život blahoslaveného P. Klementa Hofbauera. In: Hlobil, P. Petr (Hgg.): Škola Božského srdce Páně. Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských, Brno 1892. S. 78-83.
Slavíček, Jaroslav: Feuilleton. Klement Maria Hofbauer, apošt. Vídně. In: Horský, Rudolf (Hgg.): Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství. Družstvo Vlast, Praha 1910. S. 80-82.