Unvollendet

Kunzendorf


Historický místopis Moravy a Slezska, sv. IV, s. 95f.:

středně velká, dříve něm. obec, 599 m.n.m., něm. Kunzendorf, čes. Kunčina (1869 a 1880)

1869 83 domů a 491 obyv.

1930 109 domů 477 obyv. (6 čes., 471 něm.)

čistě zemědělská horská obec s rozsáhlými lesy

těžba mramoru 1856

pam.: zvonice, kaple Bolestné P. Marie

 

kaple Bolestné P. Marie = drobná rustikální pozdně barokní architektura z roku 1779.

zvonice na stráni nad vsí = zlidovělá stavba z roku 1779.

 

Drahomír Polách: Pozoruhodná pozdně renesanční kaple v Kunčicích a dvě zajímavosti. In: Historické toulky Šumperskem. Pavel Ševčík -- Veduta 2012, S. 177--180.

Kunzendorf. Heimatbuch. Unsere Heimat Kunzendorf früher und heute. 1991 Dr. Fritz Coulon - obsahuje prvních 24 stran pův. spisku Kunzendorf Brunna Coulona z 30. let (Sept. 1937) - Gesamtschrift hat 39 Seiten und ist im Haus Mähr.-SChönberg in Bad Hersfeld

Václav Černý: Pohledy do dějin Staroměstska. Oftis Ústí nad Orlicí 2011: dr. Fritz Coulon, syn již zmiňovaného řídícího učitele a autora obecní vlastivědy v pamětním spisku Kunzendorf -- Nordmähren 1991 (150 stran), jehož kopie i překlad je u místních občanů (S. 124); vlastivěda Kunčic od řídícího učitele Coulona; řídící učitel Brunno Coulon sepsal a 1937 vydal samostatné dějiny obce "Vlastivěda Kunčic" (50 stran) (S. 84)

 


Autoren

Unvollendet
Johannes Mach

Geburtsdaten
23.06.1861
Schöpkowitz

Sterbedaten
06.08.1916
Mährisch Altstadt

Unvollendet
Wolf Waldheim

Geburtsdaten
28.05.1908
Mährisch Altstadt

Sterbedaten
02.04.1945

Unvollendet
Grete Kunz

Geburtsdaten
28.03.1909
Liebau (Deutsch/Mährisch Liebau)

Sterbedaten
05.06.1991
Wiesbaden

Werke

Aus dem Paradies und anderes
Waldröslein
An der Waldquelle
Im Paradies
Der "Wilde Bones"
Mährisches Städtebild
Wächter der Heimat
Der Urberg
Franza

Dokumente

Eingescannte Seiten des Buches – Einleitung und Einleitung vom 1937