Alois Kalvoda


Werke

Jahr der Publikation
Hrad Buchlov 1902
Stará píseň 1903
Umění a lid 1903
Impressionismus - píseň beze slov 1908
Harmonie v přírodě 1909
Krajinář Ant. Slavíček 1910
Moje "Chodsko" 1911
O českém houslistovi Ferdinandu Laubovi 1912
Výchova uměním 1913
Marhovský 1914
Hořec 1922
Přátelé výtvarníci 1929
Dvě hry 1930
Vzpomínky 1932
Naša reč

Forschungsliteratur

Tauber, Otakar: Věda a umění. Naši malíři o prázdninách. In: Jiříček, Alexandr (Hg.): Našinec. Vydavatelské družstvo "Našinec", Olomouc 1905, S. 3.
Pokorný, Emil: Kalvodovo drama "Marhovský". In: Geyer, Ludvík (Hg.): Našinec. Vydavatelské družstvo "Našinec", Olomouc 1913, S. 3.
Řehulka, Jaroslav: Besídka. Něco o kritice. In: Geyer, Ludvík (Hg.): Našinec. Vydavatelské družstvo "Našinec", Olomouc 1912, S. 1.
[Anonymus]: Denní zprávy. Umělci naši moravskému Nár. divadlu!. In: Jiříček, Alexandr (Hg.): Našinec. Alexandr Jiříček, Olomouc 1903, S. 4.
[Anonymus]: Besídka. Výstava umělecká moravského "Sdružení" v Olomouci. In: Světlík, František (Hg.): Našinec. Vydavatelské družstvo "Našinec", Olomouc 1910, S. 1.
[Anonymus]: Besídka. Výstava "Sdružení" v Hodoníně. In: Geyer, Ludvík (Hg.): Našinec. Vydavatelské družstvo "Našinec", Olomouc 1913, S. 1.
[Anonymus]: Divadlo. Nová výprava "Prodané nevěsty" v Národním divadle v Praze. In: Geyer, Ludvík (Hg.): Našinec. Vydavatelské družstvo "Našinec", Olomouc 1915, S. 2.
Zemanová, Jana: Alois Kalvoda. Život a dílo. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava 1998.
Pelikán, Jaroslav: Alois Kalvoda. Krajinářská tvorba. Galerie výtvarného umění, Hodonín 1975.
Klobas, Oldřich: Alois Kalvoda. Životní pouť "malíře bříz" ze Šlapanic do Prahy. Galerie, Podivín 1997.
Krajíčková, Martina: Alois Kalvoda a divadlo. In: Kol. autorů (Hgg.): Sborník Muzea Brněnska 2010. Muzeum Brněnska, Brno 2010, S. 129-140.
Krajíčková, Martina: "Družný byl věru život v naší škole. Krajinářská škola Aloise Kalvody ve vzpomínkách jeho žáků. In: Krajíčková, Martina a kol. (Hgg.): Sborník muzea Brněnska 2016. Muzeum Brněnska, Brno 2016, S. 112-122.
Chvála, Alois: Julius Mařák a jeho škola. Jednota umělců výtvarných v Praze, Praha 1929.
Fadingerová, Jana: Krajinářska škola Aloise Kalvody. In: Krajíčková, Martina a kol. (Hgg.): Sborník muzea Brněnska 2016. Muzeum Brněnska, Brno 2016, S. 101-111.
Krajíčková, Martina: Laubovna a Běhařov - dva domovy a dvě "díla" Aloise Kalvody. In: Hanák, Jaromír (Hg.): Sborník Muzea Brněnska 2012. Muzeum Brněnska, Brno 2012, S. 76-88.
Krajíčková, Martina: Rodné obci Alois Kalvoda. Okolnosti vzniku Kalvodova obrazu Život lidský na průčelí sálu šlapanické sokolovny. In: Krajčíková, Martina a kol. (Hgg.): Sborník muzea Brněnska 2014, Brno 2014, S. 29-35.
[Anonymus]: Moderní krajina. In: Herben, Jan (Hg.): Besedy Času. Jan Herben, Praha 1905, S. 385-386.
Kronbauer, R. J.: Alois Kalvoda. Za humny náměšti. In: Herites, F. (Hg.): Máj. Nakladatelské družstvo Máje, Praha 1905, S. 142.
[Anonymus]: Výroční výstava Krasoumné Jednoty pro Čechy v Praze. In: Herites, F. (Hg.): Máj. Nakladatelské družstvo Máje, Praha 1903, S. 517.
[Anonymus]: Moderní krajinář. In: Pelcl, Josef (Hg.): Rozhledy. List pro politiku, vědu, literaturu a umění. Josef Pelcl, Praha 1908, S. 94-95.
[Anonymus]: Výtvarné umění. Výstava Aloise Kalvody. In: Kvapil, Jaroslav (Hg.): Zlatá Praha. J. Otto, Praha 1902, S. 228.
[Anonymus]: Kalvodova výstava u Topiče. In: Dušek, Cyrill (Hg.): Čas. Cyrill Dušek, Praha 1908, S. 4.
Wiehová, Charlotta: Umění, věda. Moravští malíři Národnímu divadlu Moravy. In: Herben, Jan (Hg.): Čas. Jan Herben, Praha 1902, S. 2-3.
[Anonymus]: Beseda. Vídeňské listy o Manesově výstavě v Hagenbundu. In: Herben, Jan (Hg.): Čas. Jan Herben, Praha 1902, S. 2.
Kubišta, B.: Beseda. Výstava Jednoty umělců výtvarných v Rudolfině. In: Dušek, Cyrill (Hg.). Pokrok, Praha 1910, S. 2-3.
Vyskočil, M. Q.: Smetanova "Hubička" v nové výbavě. In: Neuber, F. (Hg.): Český svět. Emil Šolc, Praha 1916, S. 388.
Mikulič, Jožo: Týnecká výročí. In: Kapičák, Štefan (Hg.): Malovaný kraj. Okresní kulturní středisko v Břeclavi, Břeclav 1984, S. 6-7.
Klobas, Oldřich: Vzpomínáme na Aloise Kalvodu. In: Kapičák, Štefan (Hg.): Malovaný kraj. Okresní kulturní středisko v Břeclavi, Břeclav 1984, S. 22.
Křivánek, Karel: Folklorní paleta III. In: Urbančík, Vojtěch (Hg.): Malovaný kraj. Občanské sdružení Malovaný kraj, Břeclav 2006, S. 3.
Jelínek, Vlastimír: Alois Kalvoda. In: Unger, Josef (Hg.): Malovaný kraj. Okresní kulturní středisko v Břeclavi, Břeclav 1980, S. 6-7.
Mikuič, Jožo: Mistr Alois Kalvoda na Slovácku. In: Mikulecký, Fanoš (Hg.): Malovaný kraj. o.V., Břeclav 1949, S. 63-64.
Ritter, William: Feuilleton. Tři vycházky do umělecké Moravy. In: Anýž, Josef (Hg.): Národní listy. Julius Gégr, Praha 1909, S. 1-2.