Josef Klvaňa


Werke

Jahr der Publikation
O nových nerostech 1882
O nerostech z fyllitických břidlic od Troje u Prahy 1882
O rozvoji a dosahu drobnohledného studia hornin 1882
O rozvoji a dosahu drobnohledného studia hornin 1883
Geologický nástin okolí Kroměřížského 1883
Skleněné hradby 1884
Kolové stavby 1884
Nález českých grošů v Žalkovicích 1884
Pravěké zbytky v okolí Kroměřížském 1884
Ryby okounovité v řece Moravě 1884
Slavík, K. V., Průvodce po Velehradě a okolí 1885
O národních krojích na moravské Slovači 1886
Velikonoční vajíčka ze Slovenska moravského 1886
Nerosty království Českého 1886
Ludvíka Schlögla 1887
Atlas živočišstva 1887
Jan Búbela 1889
Kancijonál Boršický 1889
Archiv městečka Bojkovic 1890
Das südost-mährische Eruptiv-Gebiet 1890
Jízda "králů" o letnicích v zemích československých 1892
Kroj lidový ve Veřovicích u Frenštátu 1892
O živočišných "pochoutkách" pasáčků na Mor. Slovácku 1892
Národopisná slavnosť hanácka a výstavka v Kojetíně 1892
Z Uherského Hradiště 1893
O lidových krojích na moravském Slovensku 1893
Kraslice moravské 1893
Drobnosti z nejnovější geologie Moravy 1893
Údolí Vltavské mezi Prahou a Kralupy 1893
O lidových krojích na moravském Slovensku 1894
Na severovýchodní Moravě 1894
O "pentlení" nevěst a družiček na Moravě 1895
Kroj moravský a slezský 1895
Drobotiny národopisné z potulek prázdninových a z národop. výstav a muzejí 1895
Na severovýchodní Moravě 1895
Kraslice moravské 1896
Josef Úprka 1896
Kterak se posmívá jedna obec druhé 1896
Morava na národopisné výstavě v Praze r. 1895 1896
Moravské vyšívky na Národopisné výstavě 1896
Kolikerý jest kroj na moravském Slovensku 1896
Meteorologické záznamy o Moravě a Slezsku z roku 1893 1896
Über die Trachten der mährischen Slaven 1897
Jak a co vše zapisovati při studiu lidopisném? 1897
O československých věcech na výstavě v Budapešti r. 1896 1897
Národopisné drobty ze Slovenska moravského 1898
Z nových studií o kroji lidu moravského 1898
Rubáč a oplíčko na jihovýchodní Moravě 1898
Ukázka "písniček" slováckých složených r. 1896 1900
Lidový kroj na východní Moravě 1900
Přírodní poměry na Mor. Slovensku a Valašsku 1900
Hanácký kroj vůbec a Tovačovský zvlášť 1901
Studie typů a krojů na Slovensku moravském pro ethnografické museum v Paříži 1901
Hanácké typy od Tovačova 1902
Nález brakteátů z doby Přemysla II. Otakara u Josefova při Hodoníně 1906
O Hané jak bývala 1907
Vázání šátků na moravském Slovácku 1907
Ukázky z náčrtků vzpomínkových 1910
Důležité vyobrazení krojů moravských z r. 1837 1910
Umění 1910
Mánesovy česko-slovenské studie ethnografické 1911
Česká lidová slova složená 1913
Prof. Jos. Šímy studie krojové ze Slovácka mor. z r. 1885-86 1914
Ukázky z náčrtků vzpomínkových 1916
Soupis krojů valašských na Moravě 1916
Kyjov 1919
Ze života lidu slováckého 1924
Ornamentika kraslic moravských 1927

Forschungsliteratur

Folprecht, J.: Vzpomínka jubilejní. Josef Klvaňa. In: Polívka, J. (Hg.): Národopisný věstník českoslovanský. Společnost Národopisného musea českoslovanského, Praha 1917, S. 187-194.
Kotík, Vladimír: 110 let Klvaňova gymnázia Kyjov 1898-2008. Klvaňovo gymnázium, Kyjov 2008.
Šmejkal, Eduard: Čtyřicet let československého státního reálného gymnasia Josefa Klvani v Kyjově 1898–1938. Výbor pro oslavu čtyřicetiletého trvání Klvaňova gymnasia v Kyjově, Kyjov 1938.
Skutil, Josef: Dva příspěvky k historii zájmu o moravské diluvium. In: Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1948, S. 72-77.
Kolaja, Maxmilián/Klusák, Karel/Kunz, Ludvík: Josef Klvaňa. Vzpomínka k stému výročí narození moravského ethnografa. Moravské museum, Brno 1957.
Štelcl, J.: Petrograf Josef Klvaňa. In: Kempný, Ladislav/Strnad, Vladimír/Vodička, Jindřich (Hgg.): Přírodovědecký sborník Ostravského kraje. Slezský studijní ústav, Opava 1957, S. 10-16.
Kanyza, J.: Olomoucká léta Josefa Klvani. In: Kubis, Adolf/Cekl, Jan/Tvrdoň, František (Hgg.): Za hlasem Komenského. Památník Slovanského gymnasia v Olomouci 1867–1957. o.V., Olomouc 1957.
Kotík, Vladimír/Hynek, Miloš: Josef Klvaňa. Vzpomínka ke 135. výročí narození. Klvaňovo gymnázium, Kyjov 1992.
Beránková, Helena: Josef Klvaňa (1857-1919). Náčrtky mého životopisu: paměti a fotografie. Moravské zemské muzeum, Brno 2018.
Martonová, Taťána/Vratislavská, Ester/Colledani, Věra: Josef Klvaňa a Kyjov. Ze zbírek Vlastivědného muzea. Vlastivědné muzeum Kyjov, Kyjov 2020.