Leoš Janáček


Werke

Jahr der Publikation
Statě z theorie hudební. 1884
Tristan a Isolda od R. Wagnera 1885
Zpěv na školách národních 1885
Něco o vyučování zpěvu na školách obecných 1885
Bedřich Smetana o formách hudebních 1886
Osnovy hudební lidových tanců na Moravě 1893
Piková dáma 1896
Několik slov z cesty prázdninové 1896
O skladbě souzvukův a jejich spojův 1897
Písemnictví a umění 1897
"Utonulá" Pavla Křížkovského 1902
Pavla Křížkovského význam v lidové hudbě moravské a v české hudbě vůbec 1902
Hudba 1903
Moderní harmonická hudba 1907
Vzpomínka na Smetanu 1909
Za Antonínem Dvořákem 1911
Okolo "Její pastorkyně" 1916
Výchova a školství 1920
Výlety páně Broučkovy 1920
Úplná nauka o harmonii 1920
Leoš Janáček 1924
V roku 1874 1925
Kulturní kronika 1927
O lidové písni a lidové hudbě 1955

Forschungsliteratur

Helfert, Vladimír: Soustředení památek po Leoši Janáčkovi. In: Tempo XIII. O.V., Praha 1933-1934. S. 105-108.
Novák, Arne: Leoš Janáček spisovatel. In: Racek, Jan – Firkušný, Leo (Hgg.): Janáčkovy feuilletony z L. N. Dobročinný komitét, Brno 1938. S. 15-21.
Helfert, Vladimír: Kořeny Janáčkova kritického stylu. In: Racek, Jan – Firkušný, Leo (Hgg.): Janáčkovy feuilletony z L. N. Dobročinný komitét, Brno 1938. S. 22-29.
Brod, Max: Zur Erkenntnis Leoš Janáčeks. In: Brod, Max (Hgg.): Prager Sternenhimmel. Musik- und Theatererlebnisse. Orbis – Kurt Wolff, Praha – Mnichov 1923. S. 15-74.
Brod, Max: Prager Sternenhimmel. Musik- und Theatererlebnisse. Orbis – Kurt Wolff, Praha – Mnichov 1923.
Brod, Max: Leoš Janáček život a dílo. Hudební Matice Umělecké Besedy, Praha 1924.
Kundera, Ludvik: Janáčkův klavírní sloh. In: Helfert, Vladimír (Hgg.): Musikologie III, Sborník pro hudební vědu a kritiku, Janáčkův sborník. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha – Brno 1955. S. 307.
Neumann, František: Leoš Janáček. In: Skoch, Vilém (Hgg.): Divadelní list Národního divadla v Brně. Národní divadlo, Brno 1926. S. 250-252.
Racek, Jan: Slovanské prvky v tvorbě Leoše Janáčka. In: Semeš, Vincence (Hgg.): Časopis Matice moravské. Matice moravská, Brno 1951. S. 364-417.
Racek, Jan: Leoš Janáček. Obraz života a díla. Výbor pro pořádání oslav Leoše Janáčka, Brno 1948.
Schäfer, František: Leoš Janáček, bývalý učitel na našem ústavě. In: Výroční zpráva Státního mužského ústavu učitelského v Brně za školní rok 1928-29. C.k. český ústav ku vzdělání učitelů, Brno 1929. S. 3-7.
Drlíková, Eva: Leoš Janáček. Život a dílo v datech a obrazech. Opus musicum, Brno 2004.
Racek, Jan: Leoš Janáček. Člověk a umělec. Krajské nakladatelství, Brno 1963.
Štědroň, Bohumír: Leoš Janáček. K jeho lidskému a uměleckému profilu. Panton, Praha 1976.
Přibáňová, Svatava: Leoš Janáček. Horizont, Praha 1984.
Černohorská, Milena: Leoš Janáček. Státní hudební vydavatelství, Praha 1966.
Vychodil, Pavel: Památce Sušilově. In: Semeš, Vincence (Hgg.): Časopis Matice moravské. Matice moravská, Brno 1904. S. 295.
Balthasar, Vladimír: Jubileum nestora českých skladatelů. In: Rektorys, Artuš (Hgg.): Dalibor. Časopis pro všecky obory umění hudebního. Mojmír Urbánek, Praha 1924. S. 109-110.